Tags: dự án Luật

Cùng với dự án Luật đất đai, Chính phủ cũng đề nghị rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế BVMT ra khỏi chương trình nằm 2019 vì cần thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

Sáng nay (19/3), trả lời Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết: Trung Quốc tịch thu tài sản không chứng minh được nguồn gốc, riêng đối với Việt Nam thì khó làm ngay được, không khả thi.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định bảo đảm chất lượng các đề án, dự án luật.

Để thực thi Hiệp định CPTPP, tổng số luật cần phải sửa đổi, bổ sung là 08 luật, trong đó có Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Do vậy, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện 4 dự thảo Luật và Nghị quyết, trong đó có Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Luật Kiến trúc và Luật Giáo dục (sửa đổi).

Thường vụ QH sẽ xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Ngô Đức Mạnh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận.

Sáng nay (13/3), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thư viện.

Chính phủ đã điểm lại tình hình chuẩn bị một số dự án luật đã xin rút ra khỏi chương trình các năm 2016, 2017, 2018, trong đó có Luật về đặc khu, Luật biểu tình

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, so với dự kiến chương trình đã thông báo đến các cơ quan hữu quan, chương trình Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ QH có 5 nội dung bị rút ra khỏi chương trình.

Chương trình Phiên họp lần thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra từ ngày 11-13/3/2019. Tại Phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng.

Chính phủ đã có ý kiến về việc xây dựng nhiều dự án luật. Cụ thể, về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), trình Quốc hội.

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2018.

Đối với vấn đề cho trẻ nhỏ dưới 36 tháng tuổi sống cùng bố trong trại giam là không phù hợp. Bởi trẻ dưới 36 tháng mà lại ở trong một điều kiện là ở tù thì người bố sẽ không thể chăm sóc được.

goto top