Tags: Giám đốc sáng tạo Denis Đặng

'Tôi có một quan điểm rằng: 'Đôi khi xuất phát điểm của một người làm sáng tạo là biết học hỏi và luyện tập trên chính những sản phẩm sáng tạo của những người đi trước'', Denis Đặng chia sẻ.

goto top