Tags: giảm giờ làm việc

Ngày 17/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao đổi thông tin về một số vấn đề về dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), trong đó kiến nghị giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần.

goto top