Tags: gọi điện quảng cáo

Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định, chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo từ 7-22h và gọi điện thoại quảng cáo từ 8-17h hàng ngày, trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng. Quy định này áp dụng từ ngày mai 1/10.

Nghe ⋅ 01:34

goto top