Tags: ham học hỏi

Hãy đọc, suy ngẫm và liên tưởng đến thực tế cuộc sống để bản thân có thể lĩnh hội được bài học vô cùng sâu sắc của người Do Thái.

'Khi bạn sai chính tả thì tất cả lập luận đều không được thông qua' - Các 'cảnh sát chính tả' đồng thanh lên tiếng.

goto top