Tags: hang Tiên

Vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đang bị bê-tông hóa bởi nhiều công trình không phép

Chịu trách nhiệm quản lý di sản, nhưng Ban quản lý Vịnh Hạ Long đã bỏ qua việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM), 'nhanh chân' xây dựng hàng loạt công trình trong vùng bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới này.

Hai dự án bến cập tàu hang Tiên Ông và động Mê Cung, vịnh Hạ Long thi công gần xong mới được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

goto top