Tags: hệ thống RBS15

Hải quân Đức và nhà sản xuất Saab của Thụy Điển vừa ký hợp đồng thương vụ tên lửa bờ RBS15 - vũ khí có thể diệt mọi chiến hạm.

goto top