Tags: hoa thị

Những mẹt hoa, mâm hoa xếp đầy thị, hoa nhài, hoàng lan, mẫu đơn, ngọc lan,... có giá từ vài trăm đến tiền triệu được người dân Hà thành 'xếp hàng' đặt mua về cúng rằm tháng 7. Nhiều cửa hàng còn từ chối khách vì quá tải.

goto top