Tags: khám phá vũ trụ

Du hành vũ trụ sẽ không bao giờ trở thành 'bước nhảy vọt khổng lồ' nếu không có 'mẫu số chung' này.

Một lần nữa, Trung Quốc đã làm được điều đầu tiên trong lĩnh vực vũ trụ: Cho tàu thăm dò đáp xuống khu vực vùng tối bí ẩn chưa từng được khám phá của Mặt trăng. Thành tựu này là một trong loạt nhiệm vụ sắp tới, góp phần hiện thực hóa chiến lược vũ trụ của Trung Quốc.

goto top