Tags: khoá cổ xe

Theo bạn, hành động khoá cổ xe khi gửi ở bãi trông giữ xe công cộng có chấp nhận được không?

goto top