Tags: Kim siêu vòng ba

Cô Kim siêu vòng ba vừa thắng kiện với con số 2,7 triệu đô la với hãng thời trang khi thương hiệu này nhái y chang phong cách của cô mà chưa có sự cho phép.

Bạn muốn có có một bức ảnh lung linh, còn những người khác lại muốn đem khuôn mặt bạn ra làm trò cười. Thế nên, chớ dại lên mạng xã hội nhờ Photoshop ảnh.

goto top