Tags: luật sư bảo vệ nữ sinh giao gà

Theo tờ Người đưa tin, Toán khai rằng, khi đã bắt giữ Duyên, nhóm của bọn chúng có liên lạc với bà Trần Thị Hiền để thông báo tình hình.

Nghe ⋅ 02:09

goto top