Tags: mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, số bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ còn tăng lên và có thể đỉnh dịch xuất hiện trong vòng 10 ngày tới.

Nghe ⋅ 02:03

goto top