Tags: mọi chuyện rồi sẽ qua

Bạn đã bao giờ tự niệm hoặc nghe đến 2 câu 'thần chú' này chưa? Nếu chưa, hãy áp dụng và cảm nhận kết quả nhé.

Nghe ⋅ 06:10

goto top