Tags: nhà vệ sinh máy bay

Một xác ướp bào thai được phát hiện trong nhà vệ sinh của một máy bay tại sân bay ở Madrid, Tây Ban Nha.

Nghe ⋅ 01:04

goto top