Tags: nữ dâm quan

Sa lưới chiến dịch 'Đả hổ, đập ruồi, săn cáo' ở Trung Quốc vì tội tham ô và dâm dục không chỉ có các 'quan ông' mà còn rất nhiều 'quan bà', trong đó phải kể đến cái tên nổi bật Dương Hiểu Ba.

Nghe ⋅ 02:27

goto top