Tags: ô giáo đánh học trò

Hiệu trưởng khẳng định, nhà trường không bao che, không bao biện, sẽ làm theo luật pháp.

goto top