Tags: ông Quang Masan quay lại bảng xếp hạng tỉ phú USD

Bảng xếp hạng tỉ phú USD của Forbes vừa vinh danh một tỉ phú USD Việt Nam đúng vào ngày cuối năm 2019.

Nghe ⋅ 01:59

goto top