Tags: sạc nhanh của Apple

Mới năm 2018, Apple phải công bố hủy dự án làm sạc nhanh cho iPhone và từ đó đến giờ vẫn chưa có một tín hiệu nào cho sự trở lại. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải 'đốt tiền' với loạt sạc nhanh đến từ các thương hiệu đình đám mà Apple 'bảo hộ' dưới đây.

goto top