Tags: sẵn sàng sửng cồ

Ngoài việc vờ giúp đỡ, an ủi, gửi tí tiền cho nạn nhân sau khi lấy sạch tài sản của họ thì nhóm móc túi còn... 'đốt phong long xả xui' khi việc 'làm ăn' không suôn sẻ.

Nghe ⋅ 05:58

goto top