Tags: siêu giảm giá

Theo CNN, nhiều chuyên gia bán lẻ của Mỹ cho rằng Black Friday năm nay sẽ là Black Friday cuối cùng của các nhà bán lẻ Mỹ.

goto top