Tags: tây du ký 1987

Hóa ra Đường Tăng không hề cao thượng và Tôn Ngộ Không cũng không phải kẻ duy nhất bị đeo vòng kim cô.

Nghe ⋅ 04:86

goto top