Tags: thân hình vạm vỡ

Đó là cảnh tượng phổ biến của người dân ở Cape Town, nơi sản sinh ra những huyền thoại và những khuôn mẫu kì quặc.

Thân hình vạm vỡ của Wonho (MONSTA X) được fan ví như Captain Korean.

goto top