Tags: trộm iPhone

Kể lể một hồi rồi nhận mình là người có học, bảo sao tên này đi trộm iPhone xong vẫn văn hay chữ tốt ý tứ dồi dào đến vậy.

Thấy 2 tên trộm đột nhập vào nhà, bà chủ nhà đã vờ nằm im ngủ vì sợ nếu tri hô rất dễ xảy ra án mạng.

goto top