Tags: trưởng đồn

Một trưởng đồn cứu hỏa ở Nga đã bị tình nghi đứng sau một loạt vụ phóng hỏa nhằm 'kiểm tra khả năng của đơn vị'.

Nghe ⋅ 01:26

goto top