Tags: tường sập

Sau khi tháo dỡ nhà xưởng, hai người nghỉ giải lao và tới chỗ bức tường ngồi tránh nắng thì tường sập đè tử vong cả hai.

goto top