Tags: vật chất tiền mặt trời

Giữa trận mưa sao băng, thiên thạch Murchison 7 tỉ năm tuổi đã hạ cánh xuống trái đất, mang theo những vật chất chưa từng thấy và bí mật về những ngôi sao chết.

goto top