SỐNG KHỎE

Điều gì xảy ra với cơ thể người sau khi chết?

Thứ Sáu • 12/01/2018 • 19:12

Tế bào bị phá vỡ, cơ thể ở trạng thái toàn chất lỏng, các cơ quan tự tiêu hủy khi con người rời bỏ cõi đời, theo Ted-ed.

Theo Hội An/Vnexpress

Thích
goto top